MJK-HM-logo-500

Status på banen

Status efter maj måned 2024

Vi har flyttet skillevæggen mellem anlægget og ”savværket” for at få mere plads og bedre adgang til gangen mellem bagvæggen og anlægget. Forhåbentlig giver den mere plads mulighed for etablering af et lille arbejdsbord / fralæggeplads. 
”Mandehullerne” er nu monteret og bjergprofilerne er samlet og forstærket helt. Inden tværlisterne monteres for diagonal stabilisering skal de sidste skinner og ”slinger kanter” monteres.
Når man sådan ser ud over vores anlæg i dag, virker det noget rodet og med en del kaos. Ja, det er rodet, men der er system i det meste, der arbejdes mange steder både over og under ”overfladen” og de forskellige projekter skrider godt fremad.

Status efter april måned 2024

Bygningen af perron på den store banegård er startet og kører derudaf. Et stort arbejde, nøjagtig opmåling og omhyggelig lodning af H profilerne i metal.
Bjergprofilerne til landskabet ved væggen mod depotet er nu monteret. Næste skridt bliver etablering af ”arbejdshuller”, de sidste skinner skal monteres samt kontrol af kørestrøm og så skal der testkøres.

Sporerne i den skjulte banegård tjekkes og kontrolleres for kørestrøm, løse skinner og hvad der nu ellers måtte være af småting inden næste etage monteres. Det bliver den lille banegård.


Da vores bane er inspireret af egnene omkring Arth-Goldau i Schweiz, er landskabet ikke just fladt, tværtimod. De forskellige dele til tunnelportalerne er skåret ud, støbte og er klar til at blive samlet og malet. Ind til videre har vi 38 af disse.

Status efter marts måned 2024

En lille konstruktiv ændring poppede lige op. Vi havde en lille sag med længde af rampen til rangerbjerg, der ikke fungerede optimalt og samtidigt skulle sporet tilpasses den vippebro over gangen ind til den bagerste del af anlægget. – Så der skulle lige et nyt fundament til.

Bjergprofilerne til landskabet ved vægen mod depotet er nu skåret og klar til montering. Inden net og gips monteres skal de sidste skinner monteres samt kontrolleres for kørestrøm og så skal der testkøres.

Arbejdet med montering og samling af alle ledninger fra sporskifterne og IP-følere til den lille banegård skrider

planmæssigt frem og som altid gældende, mangler man bare lige det sidste. 

Status efter februar måned 2024

Arbejdet med landskabsdekoreringen er blevet genoptaget efter at ”strøm afdelingen.” har givet grønt kørelys.

Området omkring den store station og remiseområdet er nu delt op rent forsyningsmæssigt og de 2 boostere er næsten klar til at forsyne kørestrøm til den del af anlægget.

Arbejdet med montering og samling af alle ledninger fra sporskifterne og IRF-følere til den lille banegård skrider planmæssigt frem.  

Her arbejdes der på den ene halvdel med 10 sporskifter og den anden halvdel med 6 sporskifter står snart for skud.

Der begynder at komme nogle tog på banen efterhånden. Nogle medlemmer kommer i weekenden og kører lidt med tog samt ser film.

- Ja, den er go’ nok. Vi kan køre. Lørdag den 10. februar blev der kørt på noget af anlægget, men dog i miniformat. Anders, Andreas og Niels havde tog med for ligesom at vise den spæde start på kørsel på anlægget. 

Der blev kørt fra værksted og ud på broen i HULEN – klubbens opholdsstue. Ude på anlægget bliver der kørt fra vestsidens dobbelt hovedspor og ind på stationen. 

Vi havde en god dag og det så rigtig godt ud!

På klubaftenerne har vi brugt en del krudt på at diskutere, hvordan vi bedst kan etablere en lille bane med selvkørende biler på vores anlæg. 

Vi er blevet imponeret over et nyt system, Viessmann Car Motion, som har rigtig mange spændende faciliteter.

Vi har bestemt os for at arbejde videre med dette system. 

Mere følger…

Status efter januar måned 2024

Efter der er kommet styr på strømsituationen i remiseområdet, er vi så småt gået i gang med at lave lys både udenfor og indenfor i remiserne.


Ligeledes er et lille sjovt projekt med at lave ”arbejdslyde” til remiserne startet. En fin opgave som et par af medlemmer hygger sig med.

Arbejdet med montering og samling af alle ledninger fra sporskifterne ved den store banegård og remiseområdet er nu ved at være færdigt.


Det næste, der nu skal ske, er at kabler med stik til den store kontrolpult monteres i mufferne.


Et stort stykke arbejde under bordet er klaret. 

Der arbejdes ihærdigt for at få hele området omkring den store station og remiseområdet gjort køreklart.


Området skal bl.a. deles op rent forsyningsmæssigt,  2 boostere klarer forsyningen af kørestrøm.

Dette arbejde er næsten færdigt.
En anden opgave, der kan vinges af, er de sidste lameller i lyskassen under loftet. De er nu lavet, udskåret, samlet, malet og opsat.  

Der har også været tid til en lille køredag.

Tørsten efter at se noget tog trille fik overhånd – og så skulle der køres med tog! - Stor succes.


Således blev den akutte køretrang tilfredsstillet efter en stund og det almindelige banebyggeri kom i gang.

Status efter december måned 2023


Der blev ikke lavet så meget på anlægget i december, udover almindelig oprydning og lidt små opgaver rundt omkring. Størst fokus var rettet mod måske den vigtigste begivenhed i løbet af året, nemlig vores julekomsammen…


Status december - Foto 3A        

… Og årets julekomsammen blev atter en succes med 12 deltagere. Vi hyggede os gevaldigt og nød maden, som vi hver især havde medbragt til lejligheden samt det gode kammeratskab. Den musikalske underholdning gjorde sit til, at julestemningen indfandt sig i klubben. – Stor tak til Benny og Hans Jørgen.


Vi afsluttede med en gang risalamande. Og mandelgaven var virkelig fin – en godstankvogn fra

JAF lavet af DECAS. – Tak til Andreas for den flotte gave.


Herefter var der dømt juleferie.


julemærket 1985 (1)


Status efter november måned 2023


Arbejdet med at løse strømlus og andre fejl kørte på skinner og nu kan der køre tog på store dele af sporene omkring den store banegård.

Så nu kan vi komme videre med opbygningen af landskaber m.m.

Det bliver spændende. 

Den lille banegård bagerst i anlægget er også kommet et godt stykke videre. Diverse ledninger til skiftespor er nu trukket og de bærende lister skal lige justeres lidt i forhold til motorerne til skiftesporene.

Dernæst skal al den øvrige el udrustning monteres sammen med kørestrøm og IR følere, Så der ligger et stykke arbejde forude. Når det er på plads, kan arbejdet med de sidste spor, broer og smalsporet komme videre.

Henning har de sidste klubaftener været ved at gennemgå alle vore kasser under anlægget. I første omgang blev der er lavet en opdeling på 6 paller.

Næste opgave var så at få lavet en oversigt over, hvad vi har af elartikler. Det har krævet en gennemgang af temmelig mange kasser foretaget af elkyndige - dvs. Gert og Benny – med henblik på sortering hhv. bortskaffelse.

Desuden har Henning udarbejdet en mere detaljeret oversigt over, hvad der ligger på disse paller.

Resultat, vi har fået meget bedre plads.

Stor tak til Henning, Andreas og Flemming.

Status efter oktober måned 2023

Vi har op til Åbent Hus i weekenden den 30. september og 1. oktober arbejdet intenst på at få remisseområdet og en del af hoved sporet omkring den store banegård gjort køreklar, således vi kunne vise kørende tog til arrangementet. 

En kortslutning et eller andet sted drillede os, den er fundet nu, om end fejlen er lidt større end først antaget. Vi forventer at være kørende meget snart.

Derudover arbejder vi på at sikre sporene med sidebarrierer på de skjulte spor i Helixerne m.m. Dette skal vi gerne have afsluttet inden vi ”pakker” det hele ind i landskaber.

Et andet område, der arbejdes meget på for tiden, er den del af anlægget, der ligger over den skjulte banegård. Her kommer der en mindre banegård med lidt rangerområde og diverse bygninger.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.